Projekt výstavby DC

Projekt řeší vybudování datacentra, které bude představovat vysoce kvalitní a bezpečné datové centrum a to v mnoha technických parametrech. Datacentrum bude vybaveno nejen moderními systémy pro zajištění vlastního chodu (ventilace, chlazení, napájení, bezpečnosti přístupu, monitoringu, datové konektivity), ale tyto systémy budou vybrány kromě své základní funkce, zejména s ohledem na hospodárnost provozu a tudíž s ohledem na šetrnost životního prostředí. Vlastní prostory pro ukládání dat umožní přímé ovlivnění způsobu zajištění ochrany přístupu k datům, zároveň tak bude posílena důvěra ze strany zákazníků v robustnost a bezpečnost řešení způsobu uložení dat. Vyřeší se tak problém vlastních nedostatečných kapacit mateřské společnosti a nutnost využívat nájmu prostor v komerčních datových centrech.

Projekt je financován za podpory EU