Novinky

Novinky a aktuality z naší firmy:

leden 2018 – koupě nemovitosti v Ústí nad Labem

únor 2018 – zahájení vývoje vlastní aplikace pro implementaci GDPR

květen 2018 – vstupuje v platnost evropské nařízení GDPR, které má vliv na projekt výstavby (jiné požadavky na ochranu osobních údajů)

srpen 2018 – doplnění projektové dokumentace na rozšíření datového centra

září 2018 – testování beta verze aplikace fineGDPR (pracovní název aplikace) – prostředí Windows

prosinec 2018 – neschválení rozšíření DC ze strany Ministersva obchodu – ponecháváme v platnosti původní rozsah investi

březen 2019 – přijat “adaptační zákon k GDPR”

duben 2019 – doplnění aplikace fineGDPR o požadavky adaptačního zákona

květen 2019 – dokončení změn v projektu výstavby datového centra v návaznosti na přijatý adaptační zákon ke GDPR

červen 2019 – zahájení vývoje aplikace fineGDPR pro platformu Android

červenec 2019 – příprava dokumentace pro výběrové řízení na dodávku stavebních prací a dodávky technologií do DC